Belangrijke Informatie

KlimKong Sevenum

**************************************************************************************************************

 • Vanwege gebrek aan gekwalificeerd personeel, zal het klimmen niet geopend zijn.
 • U bent van harte welkom oop onze Adventure (mini) golfbaan. 
 •  
 • **************************************************************************************************************

Criteria

Voordat je aan ons klimavontuur begint is het belangrijk aan de volgende eisen te voldoen. Alleen op deze manier kan het KlimKong team ervoor zorgen dat deze unieke klimpark ervaring zo veilig mogelijk verloopt met een groot fun gehalte.

*****************************************************************************************************************

 • Aanvullende Covid richtlijnen:
 •  
 • * I.v.m. Covid richtlijnen zijn wij  beperkt geopend voor het klimmen met extra maatregelen. Het  is een try out en plekken zijn beperkt beschikbaar. Uitsluitend op reservering!  App, mail of bel naar 0651762000.
 • * Verder zijn we geopend op reservering met onze piraatgolf
  * Houdt minimaal 1,5 meter afstand
  * Bij binnenkomst handen wassen  buitenzijde toiletgebouw
  * U bent welkom als gezin
  * 1 persoon melden aan de balie
  * Ga vooraf bij uw eigen accommodatie naar het toilet
 • * Gasten die niet klimmen kunnen bij het terras plaatsnemen. Het klimgedeelte is alleen voor klimmers

Aanvullende (Covid) klimregels:

 • * Kinderen t/m 7 jaar (altijd onder begeleiding van een volwassene (1:1)) kunnen het onderdek (route 1) klimmen.
 • * Kinderen vanaf 8 jaar t/m 12 jaar (altijd onder begeleiding van een volwassene (1:3)) kunnen het onderdek (route 1) en Dek 1 (route 2) klimmen.  (in overleg met instructeur)
 • * Vanaf 13 jaar zelfstandig klimmen op het Onderdek, Dek 1 en Dek 2. (in overleg met de instructeur)
 • * Dek 3 (route 4) is gesloten .

.*****************************************************************************************************************

 • Als borg voor de klimgordels vragen wij een identiteitskaart (paspoort, autosleutel, rijbewijs of ID-kaart);
 • Minimum leeftijd: 4 jaar, minimale reikhoogte 140 cm. Bij kinderen van 4-7 jaar is meeklimmen volwassenen verplicht; Begeleiding 1:1. Alleen parcours Onderdek;
 • Bij route: Onderdek en Dek 1 (family) kan zelfstandig worden geklommen door kinderen van 8-12 jaar en een reikhoogte van 150 cm; (tijdens Covid periode is dit op dit moment niet mogelijk)
 • Overige routes 1 volwassen klimbegeleider per 3 kinderen;
 • Een ondertekend ouderformulier voor kinderen van derden;
 • Tussen 13 en 18 jaar? Neem dan het ouderformulier mee;
 • Sportieve kleding (vrijetijdskleding) en stevige schoenen aan te raden. Geen sandalen, slippers of Crocs!
 • Deelnemers zwaarder dan 100 kilo mogen niet deelnemen aan het Onderdek. De andere dekken in overleg.

Park advies

 • Graag minimaal 15 minuten voor de gereserveerde tijd aanwezig zijn. Je kunt dan rustig de parkregels doornemen, en eventueel de validiteitsverklaring invullen.
 • Breng tijdig een bezoek aan het toilet! (een route duurt gemiddeld tussen de 30 en 45 minuten); Meld je na het toiletbezoek altijd bij een instructeur om te controleren of de klimgordel weer veilig zit.
 • Neem tussen de routes even een pauze voor je aan een nieuwe route begint!

Huis regels

 • Volg ten allen tijden de aanwijzingen op van het personeel van KlimKong;
 • Lees voor u gaat klimmen eerst de algemene bedrijfsvoorwaarden goed door;
 • Het gebruik van alcohol en drugs is voor en tijdens de activiteiten verboden;
 • Het nuttigen van zelf meegenomen eet- en drinkwaren is niet toegestaan;
 • Roken binnen twee meter van het klim materiaal is niet toegestaan.

Wanneer u wilt roken kan dat ZONDER klimgordel bij de zogenaamde “rooktafel”.

Bij toiletgang moet de klimgordel uit (hygiëne);

 • Wanneer de klimgordel uit is geweest dient deze altijd gecontroleerd te worden door een KlimKong instructeur;
 • Wanneer klim elementen en of materialen niet gebruikt worden op de manier zoals deze bedoeld zijn, wordt u gewaarschuwd door een instructeur. Na herhaaldelijk waarschuwen kunt u verwijderd worden uit het klimpark, zonder restitutie van het betaalde bedrag;
 • Klim niet over de afzettingen heen;
 • Tijdens het klimmen is het dragen van de helm verplicht;
 • Maximaal drie personen per plateau;
 • Maximaal één persoon per element;
 • Tijdens het klimmen is het dragen van sieraden niet toegestaan. Denk ook aan sjaals en loszittende kleding. Zakken leeg maken. Lange haren samenbinden;
 • Het gebruik van foto en film apparatuur, alsmede mobiele telefoons is tijdens het klimmen niet toegestaan. Dit in verband met val gevaar;

Uw persoonlijke bezittingen kunt u afgeven bij de kassa. Dit geheel op eigen risico.

 • Wanneer u een blessure heeft opgelopen meldt u dit bij een instructeur;
 • Bij een calamiteit volgt u de aanwijzingen op van het personeel van KlimKong.

Algemene voorwaarden: 

Algemene gebruiksvoorwaarden KlimKong.

Het nuttigen van zelf meegebrachte eet- en drinkwaren is op het gehele klimpark terrein niet toegestaan.

1. Iedere deelnemer moet de algemene gebruiksvoorwaarden van KlimKong doorlezen alvorens het klimpark te betreden. Hij of zij bevestigt met zijn of haar handtekening dat kennis is genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. Bij minderjarige deelnemers moet de ouder of verzorger/voogd deze voorwaarden doorlezen en met de minderjarige bespreken, voordat deze het klimpark mag betreden. De ouder of verzorger/voogd bevestigd met zijn of haar handtekening dat de gebruiksvoorwaarden zijn doorgelezen, begrepen en de minderjarige ervan op de hoogte is geteld.

2. Gebruik van het klimpark is geheel op eigen risico. Voor aansprakelijkheid van KlimKong verwijzen we naar de Algemene voorwaarden.

3. Het klimpark is voor alle bezoekers vanaf de reikhoogte van minimaal 150 cm (kinderen op het kinderparcours vanaf 120 cm), mits deze niet aan een ziekte of psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of gezondheid van andere personen. Kinderen onder de 13 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene zijn (1:4). Personen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen zijn niet bevoegd het klimpark te betreden.

4. Er mogen bij het betreden van het klimpark geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, etc.), mobiele telefoons, fotocamera en dergelijke meegenomen worden, die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers zelf of andere deelnemers. Lange haren moeten met een elastiek vastgebonden worden.

5. De deelnemer verklaart een klim- en veiligheidsinstructie te hebben ontvangen van een medewerker van KlimKong. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten allen tijden te worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot het klimpark worden ontzegd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel neemt KlimKong geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.

6. De door KlimKong ter beschikking gestelde uitrusting (helm, gordel, zekering kabel en katrol) moeten volgens de aanwijzingen van het personeel gebruikt worden. De uitrusting mag niet aan anderen worden overgedragen en mag tijdens het bezoek aan het klimpark niet worden afgedaan. Tevens moet de uitrusting 2 uur na de instructie worden teruggebracht. Na 2 uur moet er een meerprijs van €5,- per heel nieuw half uur betaald worden.

7.a. Roken binnen twee meter van het klim materiaal is niet toegestaan. Wanneer u wilt roken kan dat ZONDER klimgordel bij het daarvoor aangewezen rookgedeelte. 7.b. Bij toiletgang moet de klimgordel uit. Deze kunt u neerleggen op de houten veranda.

8. Ieder element (hindernis) mag maximaal door één persoon tegelijkertijd betreden worden. Op de platvormen mogen maximaal drie personen tegelijkertijd staan.

9. Het is niet toegestaan om te klimmen met slippers zoals Crocks, Teva’s e.d. Draag dichte en stevige schoenen.

10. De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor om personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het klimpark te ontzeggen. De bedrijfsleider houdt zich het recht voor om het klimbos te sluiten als er situaties ontstaan waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden (brand, storm, onweer, etc.) klimpark dergelijke gevallen wordt er geen vergoeding gegeven op de entreeprijzen. Breekt een deelnemer zijn bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze ook geen aanspraak op vergoeding van de entreeprijzen.

11. Indien de bedrijfsleiding een redding moet doen, nadat u bent geadviseerd om de route niet te klimmen, dient u een meerprijs van €25,- per redding te betalen.

12. KlimKong houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto’s. film-, of webcam opnamen te gebruiken voor informatie en/of reclame doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij KlimKong. De deelnemer krijgt in een dergelijk geval een andere kleur helm op.

13. Alle spullen (kleding, tassen, sleutels en andere waardevolle spullen) die u achterlaat is voor eigen risico.

14. Het gebruik van persoonlijke foto-, film- en webcam opnames van KlimKong voor reclamedoeleinden is ten alle tijden verboden. In geval van misbruik houdt KlimKong zich het recht voor om een schadeclaim in te dienen. Indien u een foto van of bij KlimKong op internet plaatst bent u verplicht om #klimkong (hashtag) erbij te vermelden.

15. Deelnemers die een gewicht hebben boven de 100 kilogram kunnen niet deelnemen op het eerste parcours. (het Onderdek)

16. De deelnemers (zoals vermeld op de voorzijde) verklaren hierbij: 1. Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking op heeft. 2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld. 3. Voor wat de gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking op heeft. 4. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

17. KlimKong werkt volgens de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de SIE. Met het zetten van uw handtekening verklaard u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.